Електроакустички претварачи
(EP)

Област која се обрађује у оквиру предмета:

 Основе аудио технике и Електронски појачавачи