ELEKTRONIKA: Osnovna logička kola
(ЕЛ - олк)


Курс обрађује тему из плана и програма за образовни профил електротехничар телекомуникација-оглед, али може да послужи и ученицима који слушају предмет дигитална електроника