Uputnički promet
(UP)

 Pristup kursu je dozvoljen gostima

Kurs je kreiran u skladu sa akreditovanim studijskim programom Poštanske i bankarske tehnologije (PBT) u Visokoj ICT školi.

Pristup kursu je dozvoljen gostima