Računarska grafika i multimedija - Radmilović Danijela
(RGIM)

 Pristup kursu je dozvoljen gostima

Ovaj kurs je namenjen učenicima IT1 razreda i pokriva neke od lekcija koje su predviđene planom i programom za školsku 2012/2013. godinu. Mogu ga pratiti i učenici ostalih obrazovnih profila, koji slušaju predmet Računarska grafika i multimedija.

Pristup kursu je dozvoljen gostima