Основе електротехнике-"Омов закон"
(Омов закон)

Кроз овај курс ученици ће имати могућност да на једноставан начин науче Омов закон.