Osnovi elektromagnetizma - OE
(OE)

 This course allows guest users to enter

U ovih nekoliko lekcija će biti ukratko opisan oblik magnetnog polja za nekoliko osnovnih geometrija provodnika sa jednosmernom strujom.

This course allows guest users to enter