ТЕХНИКА АНАЛОГНОГ ПРЕНОСА
(ТАП)

 This course allows guest users to enter

Курс је првенствено намењен ученицима образовног профила електротехничар телекомуникација-оглед, али и ученицима који слушају предмете: Основе телекомуникација и Теорија телекомуникација

This course allows guest users to enter