ТЕХНИКА АНАЛОГНОГ ПРЕНОСА
(ТАП)

 Pristup kursu je dozvoljen gostima

Курс је првенствено намењен ученицима образовног профила електротехничар телекомуникација-оглед, али и ученицима који слушају предмете: Основе телекомуникација и Теорија телекомуникација

Pristup kursu je dozvoljen gostima